• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Domu, apziņas un reliģijas brīvība

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-233/2020 Reliģiskās organizācijas (draudzes) reorganizācija, ja tā ir pieņēmusi lēmumu izstāties no reliģiskās savienības (baznīcas)

Lejupielādēt