• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Diskriminācijas aizliegums

17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020 Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

Lejupielādēt