• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Notāri

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2019 Bāriņtiesas un zvērināta notāra kompetenču nodalīšana jautājumā par aizgādnības nodibināšanu mantojumam

Lejupielādēt