• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Maksātnespējas administratori

12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020 Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

Lejupielādēt

09.10.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-508/2020 Maksātnespējas administratoru eksāmena komisijas darbība

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2020 Maksātnespējas procesa administratora tiesību saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra robežas

Lejupielādēt