• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Advokāti

24.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-993/2019 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence sakarā ar disciplinārsodu izslēgt advokātu no kolēģijas

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2019 Aizstāvja uzaicināšanas kārtības kriminālprocesā neievērošana kā pamats advokāta izslēgšanai no kolēģijas

Lejupielādēt