• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Morālais un personiskais kaitējums

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1286/2020 Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana kriminālprocesā

Lejupielādēt