• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Materiālie zaudējumi

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2019 Atlīdzinājuma par kriminālprocesā izņemto īpašumu noteikšana

Lejupielādēt

29.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2019 Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšanas pamats

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019 Atlīdzinājums par juridisko palīdzību tiesas procesa laikā var tikt atlīdzināts tā paša procesa ietvaros

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019 Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

Lejupielādēt

23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2019 Personas tiesības prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos izdevumus par juridisko palīdzību

Lejupielādēt