• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETAS

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2020 Piemērojamās tiesību normas, vērtējot personas informācijas pieprasījumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātu

Lejupielādēt