• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vienlīdzības princips

28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019 Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2019 Vienlīdzības principa ievērošana, piešķirot naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Lejupielādēt