• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesiskās paļāvības princips

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Lejupielādēt

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020 Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums

Lejupielādēt