• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Samērīguma princips

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Iestādes lēmuma samērīguma pārbaude

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020 Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Lejupielādēt