• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Privātpersonas tiesību ievērošanas princips

02.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1336/2019 Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts tiesā

Lejupielādēt

08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1144/2019 Privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2019 Principa in dubio pro civis piemērošana, izdodot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt