• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesību jomu nošķiršana

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2019 Sociālo pabalstu regulējums ietilpst publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku nošķiršana

Lejupielādēt