• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Personas subjektīvās tiesības

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1110/2020 Personas subjektīvās tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

Lejupielādēt

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020 Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

Lejupielādēt

18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020 Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Personas subjektīvās tiesības prasīt cieņpilnu izturēšanos pret miruša radinieka ķermeni

Lejupielādēt