• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Paziņošana

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Dokumentu paziņošanas juridiskā fikcija

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Personas ar patversmē deklarētu dzīvesvietu sasniedzamība

Lejupielādēt