• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Faktiskā rīcība

05.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1079/2020 Ieraksta par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt