• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dalībnieki

16.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1249/2018 Pārstāvības noformēšana personu apvienībai

Lejupielādēt

06.09.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-1201/2018 Pieteicēja un trešās personas interešu nošķiršana pēc nekustamā īpašuma izsoles

Lejupielādēt

20.12.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-564/2018 Fiziskās personas pārstāvja pilnvarošana mutvārdos

Lejupielādēt

29.03.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2018 Advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja pieaicināšana

Lejupielādēt