• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Citi procesuālie jautājumi

16.05.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1152/2018 Sūdzības par iestādes atteikumu uzsākt administratīvo procesu no jauna nošķiršana no pieteikuma par lietas jaunu izskatīšanu tiesā sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt