• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts nodeva / drošības nauda

12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020 Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

Lejupielādēt