• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pagaidu aizsardzība administratīvajā procesā

17.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1142/2020 Lūguma par pagaidu aizsardzību izskatīšana kasācijas instancē

Lejupielādēt