• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Juridiskā palīdzība

23.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1025/2020 Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības piešķiršana personai, kuras domicils ir citā valstī, pamatojoties uz „īpašo situāciju”

Lejupielādēt