• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

ĀDAMSONS pret Latviju. Nr.3669/03 – Spriedums, 24.06.2008.
14.pants + 1.protokola 3.pants / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Lēmums, 19.10.2004.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

AGROTEHSERVISS pret Ukrainu. Nr.62608/00 – Spriedums, 05.07.2005.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

AKA pret Turciju (Aka v.Turkey). Nr.19639/92 – Spriedums, 23.09.1998.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

AKKA/LAA pret Latviju. Nr.562/05 - Spriedums (kopsavilkums), 12.07.2016.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

BAKLANOVS pret Krieviju. Nr.68443/01 – Spriedums, 09.06.2005.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

DZIRNIS pret Latviju. Nr.25082/05 - Spriedums (kopsavilkums), 26.01.2017.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

FINBERGS u.c. pret Latviju. Nr. 43352/02 – Lēmums (kopsavilkums), 03.09.2013
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

GASUS DOSIER und FORDERTECHNIK GmbH pret Nīderlandi. Nr.15375/89 – Spriedums, 23.02.1995.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt

GRIŠANKOVI pret Latviju. Nr.36117/02 – Lēmums, 13.02.2003.
13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

Lejupielādēt