• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2014. gads

2014. gada 12. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

 2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.44 “Par Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanu un norises plāna apstiprināšanu

2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.46 “Par tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.47 “Par klātienes un neklātienes konferenču vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

Par konferenci


 2014. gada 5. septembris

Tieslietu padomes lēmumi par konferences organizēšanu

2014.gada 16.jūnija lēmums Nr.39 “Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.44 “Par Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanu un norises plāna apstiprināšanu

 2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.45 “Par Tieslietu padomes vēlēšanu norisi

2014.gada 15.jūlija lēmums Nr.47 “Par klātienes un neklātienes konferenču vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

Tiesnešu konferences darba kārtība

Par konferenci

Tiesnešu konferences materiāli