• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2021. gads

23.04.2021.

Nr.43. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.42. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.41. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.40. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

14.04.2021.

Nr.39. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

 

08.04.2021.

Nr.38. Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību

Nr.37. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

26.03.2021.

Nr.36. Par grozījumiem Imigrācijas likumā

Nr.35. Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.34. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Miķelim Zumbergam

Nr.33. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Kasparam Vecozolam

Nr.32. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Katarīnai Sniedzei

Nr.31. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Oksanai Pullei-Čižovai

Nr.30. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dagnijai Muceniecei

Nr.29. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Aivaram Latkovskim

Nr.28. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ļubovai Kovaļai

Nr.27. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vijai Kalniņai

Nr.26. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ievai Jankovskai

Nr.25. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

24.03.2021.

Nr.24. Par tiesneša Ojāra Priedīša pārcelšanu

Nr.23. Par vakantās tiesneša vietas pārcelšanu

Nr.22. Par tiesneses Ritas Krēsliņas atbrīvošanu no amata

Nr.21. Par tiesneses Aivas Daideres pārcelšanu

 

12.03.2021.

Nr.20. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības darbību

Nr.19. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikuma darbību

Nr.18. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību

Nr.17. Par priekšlikumiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā

Nr.16. Par Tieslietu padomes darbības stratēģiju 2021. - 2025.gadam

 

26.02.2021.

Nr.15. Par lietu izskatīšanas termiņu standartiem 2021.gadā

Nr.14. Par Tieslietu padomes stratēģiskā darbības virziena apstiprināšanu

Nr.13. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Anitu Rodiņu

 

23.02.2021.

Nr.12. Par tiesneses Diānas Makarovas pārcelšanu

 

16.02.2021.

Nr.11. Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.10. Par elektroniskās lietas ieviešanu

 

09.02.2021. 

Nr.9. Par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.8. Par tiesneses Sanitas Babres pārcelšanu

 

29.01.2021.

Nr.7. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

 

27.01.2021.

Nr.6. Par speciālista pieaicināšanu tiesneša amata kandidātu kompetenču vērtēšanas procesā

 

26.01.2021.

Nr.5.  Par grozījumu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā

Nr.4. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Natālijai Asačai

 

19.01.2021.

Nr.3. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

 

13.01.2021.

Nr.2. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.1. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu