• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2021. gads

10.12.2021.

Nr.80. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

26.11.2021.

Nr.79. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.78. Par darba grupas Tiesu efektivitātes stiprināšanai izstrādātā rīcības plāna īstenošanu un izmaiņām darba grupas sastāvā

 

12.11.2021.

Nr.77. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Mārītei Zāģerei

Nr.76. Par grozījumiem Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā

Nr.75. Par tiesnešu, tiesas darbinieku mācību programmu saturu 2022.gadam 

 

05.11.2021.

Nr.74. Par Pieteikšanās uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata vietu nolikumu

Nr.73. Par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.72. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

28.10.2021.

Nr.71. Par likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

 

22.10.2021.

Nr.70. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

Nr.69. Par Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanu

 

18.10.2021.

Nr.68. Par tiesneses Sandras Brečas pārcelšanu

Nr.67. Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

 

11.10.2021.

Nr.66. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2022.gadam

Nr.65. Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2022.gadam

 

28.09.2021.

Nr.64. Par Tieslietu padomes locekļa vēlēšanu organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

 

17.09.2021.

Nr.63. Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.62. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Irēnu Kucinu

 

10.09.2021.

Nr.61. Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

 

16.07.2021.

Nr.60. Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

 

18.06.2021.

Nr.59. Par Augstākās tiesas prioritārajiem pasākumiem 2022.–2024. gada budžetā

Nr.58. Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu prioritārajiem pasākumiem 2022.–2024. gada budžetā

Nr.57. Par vienota kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveidi

Nr.56. Par priekšlikumiem grozījumiem Administratīvā procesa likumā

 

14.06.2021.

Nr.55. Par darba grupas Tiesu efektivitātes stiprināšanai izveidi

Nr.54. Par tiesneses Jolantas Uminskas pārcelšanu

Nr.53. Par tiesneses Līgas Supes pārcelšanu

 

04.06.2021.

Nr.52. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

 

01.06.2021.

Nr.51. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

21.05.2021.

Nr.50. Par vadlīnijām tiesnešu apmācības organizēšanai 2022.gadam

Nr.49. Par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

14.05.2021.

Nr.48. Par tehniskas kļūdas labošanu

 

30.04.2021.

Nr.47. Par priekšlikumiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Nr.46. Par Tiesnešu ētikas komisijas reglamenta apstiprināšanu

Nr.45. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Madonas tiesu nama priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.44. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

23.04.2021.

Nr.43. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.42. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.41. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.40. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

14.04.2021.

Nr.39. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

 

08.04.2021.

Nr.38. Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību

Nr.37. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

26.03.2021.

Nr.36. Par grozījumiem Imigrācijas likumā

Nr.35. Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.34. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Miķelim Zumbergam

Nr.33. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Kasparam Vecozolam

Nr.32. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Katarīnai Sniedzei

Nr.31. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Oksanai Pullei-Čižovai

Nr.30. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Dagnijai Muceniecei

Nr.29. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesim Aivaram Latkovskim

Nr.28. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ļubovai Kovaļai

Nr.27. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Vijai Kalniņai

Nr.26. Par amata pienākumu izpildes vietas noteikšanu tiesnesei Ievai Jankovskai

Nr.25. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

24.03.2021.

Nr.24. Par tiesneša Ojāra Priedīša pārcelšanu

Nr.23. Par vakantās tiesneša vietas pārcelšanu

Nr.22. Par tiesneses Ritas Krēsliņas atbrīvošanu no amata

Nr.21. Par tiesneses Aivas Daideres pārcelšanu

 

12.03.2021.

Nr.20. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības darbību

Nr.19. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikuma darbību

Nr.18. Par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību

Nr.17. Par priekšlikumiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā

Nr.16. Par Tieslietu padomes darbības stratēģiju 2021. - 2025.gadam

 

26.02.2021.

Nr.15. Par lietu izskatīšanas termiņu standartiem 2021.gadā

Nr.14. Par Tieslietu padomes stratēģiskā darbības virziena apstiprināšanu

Nr.13. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Anitu Rodiņu

 

23.02.2021.

Nr.12. Par tiesneses Diānas Makarovas pārcelšanu

 

16.02.2021.

Nr.11. Par Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.10. Par elektroniskās lietas ieviešanu

 

09.02.2021. 

Nr.9. Par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.8. Par tiesneses Sanitas Babres pārcelšanu

 

29.01.2021.

Nr.7. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

 

27.01.2021.

Nr.6. Par speciālista pieaicināšanu tiesneša amata kandidātu kompetenču vērtēšanas procesā

 

26.01.2021.

Nr.5.  Par grozījumu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā

Nr.4. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Natālijai Asačai

 

19.01.2021.

Nr.3. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

 

13.01.2021.

Nr.2. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.1. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu