• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2017. gads

27.11.2017.

Nr.70. Par tiesneša amata kandidātu atlasi

Nr.69. Par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrēšanu rajona (pilsētas) tiesās

Nr.68. Par priekšlikumiem likumam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

 

10.11.2017.

Nr.67. Par tiesneses Līgas Grīnbergas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu

Nr.66. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim Dainim Locam

 

16.10.2017.

Nr.65. Par Tiesnešu konferenci

Nr.64. Par Tieslietu padomes reglamentu

Nr.63. Par apgabaltiesas tiesneša aizstāšanu

Nr.62. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Silvijai Saleniecei

Nr.61. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Lindai Dīzenbergai

Nr.60. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu

Nr.59. Par rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2018.gadam

Nr.58. Par grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

 

10.10.2017.

Nr.57. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

 

22.09.2017.

Nr.56. Par tiesneses Ināras Jaunzemes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu

Nr.55. Par tiesneses Ievas Andžānes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu

 

11.09.2017.

Nr.54. Par Tiesnešu konferenci

Nr.53. Par tiesneša amata vietas pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu

Nr.52. Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" (Nr.898/Lp12)

 

25.08.2017.

Nr.51. Par Tiesnešu neklātienes konferences sagatavošanu

Nr.50. Par saskaņojumu tiesneses Ivetas Krēvicas iecelšanai Rīgas pilsētas  Vidzemes priekšpilšetas tiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.49. Par Valkas rajona tiesas tiesneses Itas Seisumas pārcelšanu Valmieras rajona tiesā

 

12.06.2017.

Nr.48. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.47. Par rajona (pilsētas) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu, starpnozaru un Augstākās tiesas prioritārajiem pasākumiem 2018. - 2020.gada budžetā

Nr.46. Par tiesneša amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu

Nr.45. Par priekšlikumiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”

Nr.44. Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” (Nr.898/Lp12)

Nr.43. Par Zemgales tiesu apgabalā esošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju

Nr.42. Par Vidzemes tiesu apgabalā esošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju

Nr.41. Par Kurzemes tiesu apgabalā esošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju

Nr.40. Par Rīgas tiesu apgabalā esošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju

 

09.06.2017.

Nr.39. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Elīnai Slišānei

Nr.38. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim Uldim Apsītim

 

30.05.2017.

Nr.37. Par tiesneses Diānas Liepiņas pārcelšanu uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu

Nr.36. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesnesei Līgai Grīnbergai

 

11.05.2017.

Nr.35. Par saskaņojumu tiesneša Visvalža Sprudzāna iecelšanai Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.34. Par saskaņojumu tiesneses Silvas Reinholdes iecelšanai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā 

Nr.33. Par saskaņojumu tiesneses Andas Niedolas iecelšanai Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā

Nr.32.  Par saskaņojumu tiesneses Evitas Sietnieces iecelšanai Aizkraukles tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā

Nr.31. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Sallijai Vikentjevai

Nr.30. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim Jānim Bumbierim

 

24.04.2017.

Nr.29. Par maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijas locekļa noteikšanu

Nr.28. Par rajona tiesas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Strencei

Nr.27. Par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā" (Nr.859/Lp12)

 

10.04.2017.

Nr.26. Par tiesneses Mariannas Terjuhanas iecelšanu apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā

 

13.03.2017.

Nr.25. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesei Gunai Krieviņai

Nr.24. Par tiesneses Madaras Ābeles pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

 

13.02.2017.

Nr.23. Par uzdošanu tiesnesei A.Kovaļevskai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā

Nr.22. Par tiesneses S.Grīnbergas iecelšanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā

Nr.21. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesim O.Priedītim

Nr.20. Par Tieslietu padomes darbības stratēģiju 2017. - 2019.gadam

 

03.02.2017.

Nr.19. Par tiesas noteikšanu amata pienākumu pildīšanai tiesnesim Laurim Šņepstam

Nr.18. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas pārcelšanu uz Liepājas tiesu

Nr.17. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Kristīnes Vintes-Kormes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Latgales priekspilsētas tiesu

 

16.01.2017.

Nr.16. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Dzintras Zemitānes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.15. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilonas Zelmenes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ludmilas Vazdiķes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.13. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ilzes Vanagas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.12. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Dainas Treijas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.11. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Elitas Steltes-Auziņas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.10. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Santas Sondares pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.9. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Lanas Lejas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.8. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Elīnas Leitānes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.7. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Sandras Grozas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.6. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Anitas Grāvītes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.5. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Aigas Freimanes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.4. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša Erlena Ernstona pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.3. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Solvitas Cīrules pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu

Nr.2. Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Agneses Skulmes pārcelšanu uz Bauskas rajona tiesu

Nr.1. Par tiesas noteikšanu amata pienākumu pildīšanai tiesnesei Aigai Mieriņai