• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2016. gads

15.12.2016.

Nr.90. Par uzdošanu I.Višķerei aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā

Nr.89. Par Dobeles rajona tiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesei I.Putrai

Nr.88. Par tiesneses I.Freimanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.87. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu A.Kuču

 

28.11.2016.

Nr.86. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesim A.Dunduram

Nr.85. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesei D.Jansonei

Nr.84. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesei M.Katlapai

Nr.83. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu uzdošanu Augstākās tiesas tiesnesei I.Ozolai

Nr.82. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizācijas plānu un tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpsošajās zemesgrāmatu nodaļās no 2017.gada 1.februāra

Nr.81. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu J.Neimani

 

14.11.2016.

Nr.80. Par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneses D.Treijas atbrīvošanu no tiesas priekšsēdētāja amata

 

10.11.2016.

Nr.79. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Baibas Ozoliņas pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu

Nr.78. Par Rīgas rajona tiesas tiesneses O.Blūmfeldes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu

Nr.77. Par Daugavpils tiesas tiesneses I.Baiko pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu

Nr.76. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesei A.Reitupei

Nr.75. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesei I.Juhņevičai-Knokai

Nr.74. Par tiesneša D.Aktumaņa pārcelšanu

Nr..73. Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša R.Bula pārcelšanu uz Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu

Nr.72. Par tiesneša A.Sniedzīša pārcelšanu

 

17.10.2016.

Nr.71. Par Tieslietu padomes 2016.gada 23.maija lēmuma Nr.52 precizēšanu

Nr.70. Par tiesneša M.Birkmaņa iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja amatā

Nr.69. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Krauklei

Nr.68. Par tiesneša I.Bistera pārcelšanu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā

Nr.67. Par Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības ierosinājumu Tieslietu padomei iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā

Nr.66. Par tiesnešu specializācijas pamatprincipiem un lietu slodzes rādītāju noteikšanas kārtību

 

12.09.2016.

Nr.65. Par Tiesnešu e-konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Nr.64. Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāja, sekretāra un Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Nr.63. Par Tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

Nr.62. Par Administratīvās rajona tiesas tiesneses I.Višķeres pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.61. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša Dz.Melbārža pārcelšanu uz Ogres rajona tiesu

Nr.60. Par apgabaltiesu, rajona (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2017.gadam

Nr.59. Par audita funkcijas izpildi attiecībā uz tiesām

 

27.06.2016.

Nr.58. Par tiesneses A.Āvas iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.57. Par Rīgas rajona tiesas tiesneses M.Ābeles pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu

Nr.56. Par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā tiesnesim A.Škutānam

Nr.55. Par grozījumiem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments

Nr.54. Par tiesnešu specializācijas principiem un slodzes rādītāju noteikšanas kārtību

Nr.53. Par konceptuālo ziņojumu „Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās”

 

23.05.2016.

Nr.52. Par tiesnešu skaita noteikšanu rajonu (pilsētas) tiesās no 2017.gada 1.janvāra

Nr.51. Par tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Nr.50. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Ozoliņai-Kļaviņai

Nr.49. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei V.Rūsiņai

Nr.48. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša J.Stukāna iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.47. Par tiesneses M.Bites pārcelšanu

Nr.46. Par tiesneses S.Cīrules pārcelšanu

Nr.45. Par tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesei G.Čepulei

Nr.44. Par izmeklēšanas tiesnešu kvalifikācijas celšanu

Nr.43. Par Civilprocesa likuma 32.1 panta turpmāko darbību pēc pārejas perioda beigām

Nr.42. Par Zemesgrāmatu nodaļu, rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas jaunajām politikas iniciatīvām

 

25.04.2016.

Nr.41. Par tiesneses R.Liepiņas iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama priekšsēdētāja amatā

Nr.40. Par tiesneša M.Lapiņa iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.39. Par tiesneses I.Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.38. Par tiesneses Ilzes Vanagas iecelšanu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.37. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Bērziņai

Nr.36. Par tiesnešu kopskaitu Augstākajā tiesā ar 2017.gada 1.janvāri

Nr.35. Par tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos no 2017.gada 1.janvāra

Nr.34. Par likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.551/Lp12)

 

21.03.2016.

Nr.33. Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra, Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Nr.32. Par Tiesnešu konferences neklātienes daļas sasaukšanu, Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu organizēšanas un norieses plāna apstiprināšanu

Nr.31. Par tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību

Nr.30. Par tiesneses A.Šilovas iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.29. Par tiesneses I.Škutānes pārcelšanu

Nr.28. Par tiesneses I.Pujates pārcelšanu

Nr.27. Par tiesneses M.Griķes pārcelšanu

Nr.26. Par tiesneses L.Baltmanes-Zepas pārcelšanu

 

03.03.2016.

Nr.25. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā tiesnesei S.Krūmiņai

Nr.24. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Baibai Volfai-Riekstiņai

 

15.02.2016.

Nr.23. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.22. Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā „Tiesu namu aģentūra”

Nr.21. Par tieslietu sistēmas novērtējumu Eiropas Struktūrfondu projekta ietvaros

Nr.20. Par tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma sistēmu

 

14.01.2016.

Nr.19. Par tiesneša E.Mukāna pārcelšanu

Nr.18. Par tiesneses L.Mičules pārcelšanu

Nr.17. Par tiesneses E.Volikas pārcelšanu

Nr.16. Par tiesneses V.Pužules pārcelšanu

Nr.15. Par tiesneses I.Stivriņas pārcelšanu

Nr.14. Par tiesneses A.Stikānes pārcelšanu

Nr.13. Par tiesneses R.Krēsliņas pārcelšanu

Nr.12. Par tiesneses I.Beitānes pārcelšanu

Nr.11. Par tiesneses I.Galejas pārcelšanu

Nr.10. Par tiesneses G.Kusiņas pārcelšanu

Nr.9. Par tiesneša Ģ.Aizsila pārcelšanu

Nr.8. Par tiesneša G.Strucinska pārcelšanu

Nr.7. Par tiesneses I.Marnauzas pārcelšanu

Nr.6. Par tiesneša J.Andersona pārcelšanu

Nr.5. Par tiesneša E.Veisa pārcelšanu

Nr.4. Par tiesneses J.Kamiševas pārcelšanu

Nr.3. Par tiesneses S.Gmirekas pārcelšanu

Nr.2. Par tiesneša A.Garā pārcelšanu

Nr.1. Par tiesneses M.Zadiņas pārcelšanu