• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2015. gads

28.12.2015.

Nr.114. Par Augstākās tiesas tiesneša aistāšanas uzdošanu Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Dz.Amerikai

 

21.12.2015

Nr.113. Par grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 pantā

Nr.112. Par tiesnešu amata vietu pārcelšanu un tiesnešu skaita noteikšanu

Nr.111. Priekšlikums par tiesneša V.Čerapa atbrīvošanu no amata

Nr.110. Par tiesneses I.Bāliņas pārcelšanu

Nr.109. Par tiesneses J.Mauliņas pārcelšanu

Nr.108. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei O.Žukai

 

30.11.2015.

Nr.107. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Mairitai Šķenderei

Nr.106. Par tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos un Civillietu tiesu palātā no 2016.gada 1.janvāra

Nr.105. Par tiesneses Ingrīdas Bites pārcelšanu

Nr.104. Par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā K.Vintei-Kormei

Nr.103. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzsošanu tiesnesei M.Ābelei

Nr.102. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Putniņai

Nr.101. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei D.Liepiņai

Nr.100. Par tiesas noteikšamu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim I.Grigorjevam

Nr.99. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Francei

 

26.10.2015.

Nr.98. Par Tiesnešu konferences un elektroniskās tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Nr.97. Par Tiesnešu elektroniskās konferences sasaukšanu, e-konferences un e-vēlēšanu norises plāna apstiprināšanu

Nr.96. Par grozījumiem Tiesnešu konferences nolikumā

Nr.95. Par tiesnešu kopskaita noteikšanu no 2016.gada 1.februāra

Nr.94. Par Latgales tiesu apgabalā esošo rajona tiesu reorganizācijas plānu

 

13.10.2015.

Nr.93. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu un darba kārtības apstiprināšanu

 

06.10.2015.

Nr.92. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei N.Pakulei

Nr.91. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu

 

28.09.2015.

Nr.90. Par grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Nr.89. Par apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2016.gadam

Nr.88. Par tiesneses I.Freimanes pārcelšanu

Nr.87. Pat tiesneses I.Gailes pārcelšanu

Nr.86. Par tiesneses I.Bāliņas pārcelšanu

Nr.85. Par tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu Administratīvās rajona tiesas tiesnesei K.Kalvānei

Nr.84. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanas uzdošanu Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Dz.Amerikai

Nr.83. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim A.Dreimanim

Nr.82. Par tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu Administratīvās rajona tiesas tiesnesei I.Višķerei

 

31.08.2015.

Nr.81. Par tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācību

Nr.80. Par tiesnešu un prokuroru atalgojumu sistēmu

Nr.79. Par tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās no 2015.gada 1.oktobra

Nr.78. Par tiesneses G.Viļumsones pārcelšanu

Nr.77. Par apgabaltiesas tiesneša pienākumu uzdošanu tiesnesim A.Sniedzītim

Nr.76. Par tiesneses I.Jaunzemes pārcelšanu

 

23.07.2015.

Nr.75. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.74. Par tiesneses D.Sarmas pārcelšanu

Nr.73. Par tiesneses I.Jaunzemes pārcelšanu

Nr.72. Par tiesneses G.Lapiņas pārcelšanu

Nr.71. Par tiesneses T.Bormanes pārcelšanu

Nr.70. Par tiesneses S.Beļajevas pārcelšanu

Nr.69. Par tiesneša pienākumu pildīšanas izdošanu Administrratīvās rajona tiesas tiesnesei A.Zariņai

Nr.68. Par tiesneses L.Vēberes iecelšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas amatā

Nr.67. Par tiesneses E.Knēgeres iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.66. Par tiesneses S.Vītolas iecelšanu Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā

Nr.65. Par tiesneša D.Aktumaņa iecelšanu Liepājas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.64. Par tiesneses I.Zālītes iecelšanu Aizkraukles rajona tiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.63. Par tiesneses I.Strelčas pārcelšanu

Nr.62. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei V.Mazurei

 

08.06.2015.

Nr.61. Par grozījumiem „Vadlīnijās organizējot tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai”

Nr.60. Par Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas jaunajām politikas iniciatīvām

Nr.59. Par tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās no 2015.gada 1.augusta

Nr.58. Par kārtību, kādā tiek sagatavots un izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā

Nr.57. Par Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijas plānu

Nr.56. Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”” Nr.274 Lp12

Nr.55. Par tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas apgabaltiesā

Nr.54. Par tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas apgabaltiesā

Nr.53. Par tiesneses L.Blūmiņas iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.52. Par tiesneša A.Strauta iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

 

18.05.2015.

Nr.51. Par viedokļa sniegšanu lietā Nr.2015-06-01

Nr.50. Par tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām un tiesu komunikācijas stratēģiju

Nr.49. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Z.Studentei

Nr.48. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Grāvītei

Nr.47. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Gailei

Nr.46. Par tiesneša I.Jaunģelžes iecelšanu Liepājas tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.45. Par tiesneses D.Makarovas pārcelšanu

Nr.44. Par tiesneses B.Horunas pārcelšanu

Nr.43. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

 

28.04.2015

Nr.42. Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.41. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.40. Par tiesneses I.Junghānes iecelšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā

 

20.04.2015.

Nr.39. Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu A.Guļānu

Nr.38. Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu I.Bičkoviču

Nr.37. Par ģenerālprokurora amata kandidātu

 

13.04.2015.

Nr.36. Par likumprojektu „Par tiesu varu” (Nr.195/lp12)

 

17.03.2015.

Nr.35. Par tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Nr.34. Par tiesneses I.Freimanes pārcelšanu

 

09.03.2015.

Nr.33. Par tiesnešu atalgojumu

Nr.32. Par grozījumiem likumā „Par tiesuvaru” Nr.195/Lp12

Nr.31. Par grozījumiem likumā „Par tiesuvaru” Nr.195/Lp12

Nr.30. Par tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos

 

18.02.2015.

Nr.29. Par 2015.gada 2.marta Tiesnešu e-Konferences Balsu skaitīšanas komisijas noteikšanu

Nr.28. Par 2015.gada 2.marta Tiesnešu e-Konferences vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

Nr.27. Par Tiesnešu e-Konferences organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

 

09.02.2015.

Nr.26. Par tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

Nr.25. Par grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

Nr.24. Par vienotu apelācijas instanci tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārkomisiju un par disciplinārlietu izskatīšanu atbildīgo amatpersonu un institūciju lēmumu pārsūdzībai

Nr.23. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Kalvim Torgānam

Nr.22. Par tiesnešu skaita noteikšanu apgabaltiesās un rajonu (pilsētas) tiesās

Nr.21. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei N.Zavadskai

Nr.20. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Ilsterei un pārcelšanu

Nr.19. Par tiesneses I.Riekstiņas pārcelšanu

Nr.18. Par tiesneses V.Grebežnieces pārcelšanu

Nr.17. Par tiesneses M.Andersones pārcelšanu

Nr.16. Par tiesneša R.Silakalna pārcelšanu

Nr.15. Par tiesneses S.Meliņas pārcelšanu

Nr.14. Par tiesneses U.Melamedas pārcelšanu

Nr.13. Par tiesneses K.Kravecas pārcelšanu

Nr.12. Par tiesneses M.Griķes pārcelšanu

Nr.11. Par tiesneses V.Gailītes pārcelšanu

Nr.10. Par tiesneša I.Dzeņa pārcelšanu

Nr.9. Par tiesneša A.Celma pārcelšanu

Nr.8. Par tiesneša R.Bula pārcelšanu

 

22.01.2015.

Nr.7. Par Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Guitānes iecelšanu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā uz pieciem gadiem

Nr.6. Par Ventspils tiesas tiesneses I.Fišeres iecelšanu Ventspils tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem

 

07.01.2015.

Nr.5. Par uzdošanu pildīt tiesneša pienākumus

Nr.4. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai Andrim Škutānam

Nr.3. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai Ž.Gaigalei-Prudņikovai

Nr.2. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai S.Cīrulei

 

05.01.2015.

Nr.1. Par tiesnešu pārcelšanu