• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2014. gads

10.12.2014.

Nr.89. Priekšlikums par tiesneses I.Strautiņas atbrīvošanu no amata

Nr.88. Par apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2015.gadam

 

01.12.2014.

Nr.87. Par priekšlikumu pārcelt tiesnesi E.Kušķi darbā apgabaltiesā

Nr.86. Par priekšlikumu pārcelt tiesnesi J.Tiltiņu darbā Rīgas apgabaltiesā

Nr.85. Par priekšlikumu pārcelt tiesnesi L.Poļakovu darbā Rīgas apgabaltiesā

Nr.84. Par tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Nr.83. Par "Kārtības, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā" apstiprināšanu

Nr.82. Par likumprojektā "Grozījumi Operatīvās darbības likumā" plānoto regulējumu

 

24.11.2014.

Nr.81. Par tiesnešu skaitu

Nr.80. Par informatīvā ziņojuma "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā" projektu

Nr.79. Par vadlīnijām tiesvedībā pieņemtu lietu nodošanai citai tiesai

Nr.78. Par kārtības apstiprināšanu

Nr.77. Par tiesnešu kopskaitu apgabaltiesās

Nr.76. Par tiesnešu skaita noteikšanu

Nr.75. Par tiesneša pārcelšanu no Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama uz Rēzeknes tiesu

Nr.74. Par tiesneses D.Bamberes iecelšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.73. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Vazdiķei

Nr.72. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei M.Tupureinam

Nr.71. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Zelmenei

Nr.70. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Pujatei

Nr.69. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Lūciņai-Linkai

Nr.68. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Lejai

Nr.67. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Casno

Nr.66. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Andžānei

 

05.11.2014.

Nr.65. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu G.Aigaram

Nr.64. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu A.H.Bērziņai

 

27.10.2016

Nr.63. Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" Nr.1225/Lp11

 

29.09.2014.

Nr.62. Par vadlīnijām tiesu varas komunikācijai ar sabiedrību

Nr.61. Par vadlīnijām tiesvedībā pieņemtu lietu nodošanai citai tiesai

Nr.60. Par tiesu praksi prasības nodrošinājuma piemērošanā

Nr.59. Par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbības izbeigšanu

Nr.58. Par Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas jaunajām politikas iniciatīvām

Nr.57. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Sprigulei

Nr.56. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Lipskai

Nr.55. Par apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu

Nr.54. Par tiesneses L.Paegļkalnas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.53. Par tiesneses L.Konošonokas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.52. Par apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu

Nr.51. Par tiesneses I.Baiko pārcelšanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas uz Daugavpils tiesu

Nr.50. Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

 

27.08.2014.

Nr.49. Par tiesneses I.Augustānes pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu

 

18.08.2014.

Nr.48. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu

 

15.07.2014.

Nr.47. Par klātienes un neklātienes konferenču vadītāja un sekretāra apstiprināšanu

Nr.46. Par tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu

Nr.45. Par Tieslietu padomes vēlēšanu norisi

Nr.44. Par Tiesnešu pašpārvaldes institūciju 2014.gada vēlēšanu organizēšanas un norises plāna apstiprināšanu

Nr.43. Par tiesneses L.Jansones pārcelšanu no Liepājas tiesas uz Kuldīgas rajona tiesu

Nr.42. Par tiesneses I.Pinnes iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.41. Par tiesneša G.Ploriņa iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētāja amatā

Nr.40. Par tiesneša S.Linkeviča iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama priekšsēdētāja amatā

 

16.06.2014.

Nr.39. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.38. Par informatīvo ziņojumu "Par tiesu darbības teritoriju izmaiņām"

Nr.37. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Kristīnei Zaurai

Nr.36. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Inesei Tumanovai

 

14.05.2014.

Nr.35. Par tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu Administratīvās rajona tiesas tiesnesei L. Konošonokai

Nr.34. Par tiesneses Anitas Stikānes iecelšanu Preiļu rajona tiesas priekšsēdētaja amatā

Nr.33. Par tiesneses Daces Blūmas iecelšanu Cēsu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

 

28.04.2014.

Nr.32. Par projektu "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstītšana pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

Nr.31. Par tiesnešu skaita noteikšanu apgabaltiesās un rajonu (pilsētu) tiesās

Nr.30. Par tiesnešu skaitu Augstākajā tiesā

Nr.29. Par tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos un palātā

Nr.28. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Agnesei Zemmerei

Nr.27. Par tiesneses pārcelšanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas uz Rēzeknes tiesu

Nr.26. Par tiesneses Agneses Veitas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā

Nr.25. Par tiesneses Ivetas Stuberovskas pārcelšanu apgabaltiesas tiesnešu amatā

Nr.24. Par apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu

Nr.23. Par tiesneses Dzintras Baltas iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju vietnieku amatā

Nr.22. Par Ogres rajona tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu

Nr.21. Par tiesneses Svetlanas Beļajevas iecelšanu Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatā

 

10.03.2014.

Nr.20. Par kasācijas instances nosaukuma atjaunošanu

Nr.19. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša vakances laikā

Nr.18. Par tiesneses Ligitas Birkhānes iecelšanu Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā

Nr.17. Par tiesneses Jūlijas Baufales iecelšanu Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.16. Par tiesneses Ivetas Salakas iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.15. Par tiesneses Adrijas Kasakovskas iecelšanu Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.14. Par tiesneses Sanitas Kanenbergas iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.13. Par tiesneses Kristīnes Brokanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja amatā

Nr.12. Par tiesneses Dainas Treijas iecelšanu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja amatā

Nr.11. Par tiesneses Guntas Sokolovas iecelšanu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.10. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu

 

17.02.2014.

Nr.9. Par grozījumiem Civilprocesa likumā saistībā ar lietu par maza apmēra prasībām izskatīšanas īpatnībām apelācijas instancē

Nr.8. Par lietu izskatīšanu Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē un lēmumu pārsūdzību

Nr.7. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei D.Grabovskai

Nr.6. Par tiesneša A.Jēkabsona iecelšanu Talsu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā

 

27.01.2014.

Nr.5. Par lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu civilprocesā

Nr.4. Par plānotajiem grozījumiem Civilprocesa likumā pārejai uz "tīrajām tiesu" instancēm

Nr.3. Par vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi

Nr.2. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim E.Ernstsonam

Nr.1. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu