• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2011. gads

21.12.2011.

Nr.73. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei Z.Zdanovičai


13.12.2011.

Nr.72. Par Administratīvās rajona tiesas tiesneša O.Priedīša iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā

Nr.71. Par I.Freimanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.70. Par Tieslietu padomes pārstāvja virzīšanu


21.11.2011.

Nr.69. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Mikulānei

Nr.68. Par Tiesnešu ētikas komisijas priekšlikumu grozījumiem likumā "Par tiesu varu"

Nr.67. Par likumprojektu "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā"

Nr.66. Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritorijām"

Nr.65. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu

Nr.64. Par tiesu budžeta pieprasījumu

Nr.63. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu


03.11.2011.

Nr.62. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Aizkraukles rajona tiesas tiesnese


24.10.2011.

Nr.61. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim A.Vasiļevskim

Nr.60. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Sviķei

Nr.59. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei D.Makarovai

Nr.58. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Administratīvās rajona tiesas tiesnesei I.Melderei

Nr.57. Par S.Ozolas atbrīvošanu no Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāja amata

Nr.56. Par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi M.Birkmani


27.09.2011.

Nr.55. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu 

Nr.54. Par grozījumiem kārtībā "Tiesneša amata apliecība un tās izsniegšanas kārtība" 

Nr.53. Par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu

Nr.52. Par atrašanās tiesneša amatā termiņa pagarināšanu Zemgales apgabaltiesas tiesnesei R.Knabei


30.08.2011.

Nr.51. Par Tukuma rajona tiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesei

 

04.07.2011.

Nr.50. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti S.Osipovu

Nr.49. Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

Nr.48. Par zemesgrāmatu nodaļas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Helmanei 

nr.47. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei R.Paeglei

Nr.46. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses A.Āvas iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā


09.06.2011.

Nr.45. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas rajona tiesas tiesnesei


31.05.2011.

Nr.44. Par likumu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"


23.05.2011.

Nr.43. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanu tiesneša vakances laikā

Nr.42. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei L.Šteinertei
 

02.05.2011.

Nr.41. Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora amata pienākumu pildīšanu senatora vakances laikā

Nr.40. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneses I.Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā

Nr.39. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses I.L.Zemītes iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.38. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Daiderei

Nr.37. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L.Vīksnai

Nr.36. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Ramanei

nr.35. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesim R.Rinčam


19.04.2011.

Nr.34. Par piemaksām tiesnešiem

Nr.33. Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu""

Nr.32. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Tukuma rajona tiesas tiesnesei

Nr.31. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei

Nr.30. Par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses M.Liepiņas iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama priekšsēdētāja amatā

Nr.29. Par Vidzemes apgabaltiesas tiesneša M.Lapiņa iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā


30.03.2011.

Nr.28. Par Nolikuma par  tiesnešu mantijas un amata zīmes paraugiem un to lietošanas kārtību apstiprināšanu

Nr.27. Par Tiesneša amata apliecības un tās izsniegšanas kārtības apstiprināšanu

Nr.26. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu

Nr.25. Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei


07.03.2011.

Nr.24. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim N.Riņķim

Nr.23. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Kaļiņinai

Nr.22. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesim V.Poķim


22.02.2011

Nr.21. Par Tiesnešu konferences nolikuma apstiprināšanu

Nr.20. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei Dz.Amerikai

Nr.19. Par Latgales apgabaltiesas tiesneša J.Dimpera iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā

Nr.18. Par Latgales apgabaltiesas tiesneses A.Biksinieces iecelšanu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas amatā

Nr.17. Par tiesnešu skaita noteikšanu

Nr.16. Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršan


27.01.2011

Nr.15. Par atrašanās tiesneša amatā termiņa pagarināšanu Tukuma rajona tiesas tiesnesei B.Baltraitei

Nr.14. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Jēkabpils rajona tiesas tiesnesim

Nr.13. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesim

Nr.12.  Par Aizkraukles rajona tiesas tiesneses I.Rūķes pārcelšanu darbā uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu

Nr.11. Par tiesneša kandidēšanu Saeimas vēlēšanās

Nr.10. Par tiesnešu kopskaita noteikšanu


21.01.2011

Nr.9. Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša aizstāšanu vakances laikā


12.01.2011

Nr.8. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A Eglijai

Nr.7. Par zemesgrāmatu nodaļas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei J.Līvenai

Nr.6. Par zemesgrāmatu nodaļas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A.Rudzišai

Nr.5. Par zemesgrāmatu nodaļas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Bērzkalnei

Nr.4. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei S.Rūtenai-Laizānei

Nr.3. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei K.Maikei

Nr.2. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei V.Puškundzei

Nr.1. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I.Čudinai