• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2010. gads

01.12.2010.

Nr.19. Par tiesu budžeta pieprasījumu

Nr.18. Tieslietu padomes viedoklis par Ministru kabineta sagatavotajiem likumprojektiem „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, „Grozījumi likumā „Par tiesu varu””, „Grozījumi Prokuratūras likumā”, „Grozījumi Satversmes tiesas likumā”

Nr.17. Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumu pildīšanu tiesneša vakances laikā

Nr.16. Par Zemgales apgabaltiesas tiesneses R. Knabes iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas amatā


25.11.2010.

Nr.15. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu

Nr.14. Par tiesu budžeta pieprasījumu
 

23.11.2010.

Nr.13. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei V. Zommerei

Nr.12. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei L. Volbergai

Nr.11. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei I. Ošiņai

Nr.10. Par apgabaltiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai apgabaltiesas tiesnesei I. Celmiņai

Nr.9. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei I. Višķerei

Nr.8. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei L. Konošonokai

Nr.7. Par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai tiesnesei A. Juškevičai

Nr.6. Par Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Dz. Amerikai

Nr.5. Par Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumu pildīšanas uzdošanu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā Ziemeļu rajona tiesas tiesnesim G. Unguram


04.10.2010.

Nr.4. Par Tieslietu padomes reglamenta apstiprināšanu

Nr.3. Par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores Jautrītes Briedes aizstāšanu pagaidu prombūtnes laikā

Nr.2. Par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša pienākumu pildīšanas uzdošanu Rīgas apgabaltiesas tiesnesei I. Melderei tiesneša pagaidu prombūtnes laikā

Nr.1. Par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu