• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvajai justīcijai 100

2021.gadā administratīvās tiesas atzīmēja divas nozīmīgas jubilejas.

Pirms 100 gadiem 1921.gada 4.martā Satversmes sapulce pieņēma Likumu par administratīvām tiesām, kas regulēja administratīvo procesu tiesā un lika pamatu administratīvās justīcijas attīstībai Latvijā. Kaut arī likums tika kritizēts kā lielā mērā cariskās Krievijas likuma kopija, cits likums netika izstrādāts un šis bija spēkā līdz pat Latvijas okupācijai 1940.gadā.

Pirms 20 gadiem 2001.gada 25.oktobrī Saeima pieņēma jaunu, šobrīd spēkā esošo Administratīvā procesa likumu.

Atzīmējot abus šos Latvijas tiesību sistēmai nozīmīgos gaduskaitļus, Senāta Administratīvo lietu departaments aicināja šo gadu svinēt kā Administratīvās justīcijas simtgades gadu.

 

Administratīvās justīcijas simbols – ceriņzieds

Par administratīvās justīcijas simbolu ceriņzieds izraudzīts tādēļ, ka tam ir dažādas violetas nokrāsas, tas ir pavasara simbols un ceriņi ir klasiska Latvijas vērtība. Violetā krāsa ir administratīvo tiesu krāsa (tā ir Administratīvā procesa likuma un likuma komentāru izdevumu krāsa), administratīvās tiesas vienmēr ir atvērtas jaunajam un gatavas izaicinājumiem, kas ir raksturīgi pavasarim, un administratīvās tiesības ir katra cilvēka ikdienā klātesošas tāpat kā ceriņi latviešu māju pagalmos. Viena no ziedlapiņām ir Latvijas valsts karoga krāsās, kas atspoguļo ideju, ka administratīvā justīcija sargā Latvijas valsts vērtības, no kurām galvenā ir cilvēks. Administratīvās justīcijas simtgades simbolika tika izmantota gan pasākumos un publikācijās, gan e-pastos, gan suvenīros. Izveidota arī speciāla nozīmīte.

Videofilma un videointervijas ar Administratīvā procesa likuma izstrādātājiem

Lai saglabātu liecības vēsturei, Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Geks intervēja Administratīvā procesa likuma izstrādāšanas darba grupas locekļus. Tapušas astoņas vērtīgas videointervijas, no kurām izveidota arī videofilma.

Kuplos un ziedēs Administratīvās justīcijas simtgades ceriņi

Administratīvās justīcijas jubilejas gadā vairākās ar šo tiesību jomu saistītās vietās iestādīti ceriņu krūmi. Lai tiesiska Latvijas valsts vienmēr būtu kā ziedošs ceriņu krūms! – tāds ir stādītāju vēlējums.

Rīgas pils dārzā. Valsts prezidents Egils Levits bija Administratīvā procesa likuma idejas autors un virzītājs, tādēļ likuma izstrādāšanas darba grupa viņam dāvināja simbolisko administratīvās justīcijas ceriņu krūmu, ko visi kopā iestādīja Rīgas pils dārzā.

Trikātas pagastā. Trikātā dzimis viens no administratīvās justīcijas pamatlicējiem – Latvijas Senāta senators, Administratīvā departamenta priekšsēdētājs Jānis Kalacs. Viņa piemiņai Trikātas centrā blakus ķēniņa Tālivalža piemineklim iestādīts ceriņš.

Pie administratīvo tiesu nama. Rīgā, Baldones ielā, kur atrodas pirmās un otrās instances administratīvo tiesu ēka, iestādīti trīs ceriņi, kas simbolizē trīs tiesu instances.

Izstāde “Administratīvajai justīcijai – 100; Administratīvā procesa likumam – 20”

Izstāde, kas iekārtota Augstākās tiesas vestibilā, ir stāsts par Likumu par administratīvajām tiesām un tā piemērotāju – Latvijas Senāta Administratīvo departamentu pirms 100 gadiem, kā arī par Administratīvā procesa likuma izstrādāšanu un izstrādātājiem pirms 20 gadiem un šī likuma piemērotājiem šodien – Senāta Administratīvo lietu departamentu.

Administratīvās tiesas televīzijas spēlēs

Simtgadi atzīmēt administratīvās tiesas nolēma arī neparastākā veidā – piedaloties populāros televīzijas raidījumos – erudīcijas spēlēs “V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts” un “Gudrs, vēl gudrāks”. “V.I.P.” spēlē piedalījās četras justīcijas komandas, kuru kapteiņi bija Lauma Paegļkalna, Agris Dreimanis, Arvīds Dravnieks un Miķelis Zumbergs. Savukārt skolēnu erudīcijas spēlei “Gudrs, vēl gudrāks” Senāta Administratīvo lietu departaments sagatavoja jautājumus astoņiem finālu raidījumiem. Senatoru jautājumi tika filmēti Augstākajā tiesā.

 

Administratīvās justīcijas simtgadei veltītas publikācijas