• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Līdzdalība starptautiskās organizācijas

Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācija

Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir 2004. gadā dibinātās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) dalībniece.

Biedru kopsapulce jeb Ģenerālā asambleja sanāk reizi divos gados. Asociācijas mērķis - veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās.

Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācija

Kopš 2004. gada Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir arī Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācijas locekle.

Asociācijas mērķis ir savstarpēja informācijas apmaiņa un konsultācijas par administratīvo procesu, kopīgu kolokviju rīkošana reizi divos gados, starplaikos veicot biedrus interesējošus pētījumus un organizējot mācības.

Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konference

Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferences tiek organizētas kopš 2011.gada, sekmējot diskusiju forumu par tiesu sistēmas reformu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.

Konferences tiek organizētas ar Centrālās un Austrumeiropas Tiesību institūta – CEELI (Central Eastern Europe Law Initiative) – atbalstu. CEELI ir neatkarīga, starptautiska bezpeļņas organizācija, kas kopš 1999.gada nodarbojas ar praktizējošu juristu profesionālās un starptautiskās pieredzes veidošanu.

Augstāko nacionālo tiesu tīkls (Eiropas Cilvēktiesību tiesa)

Kopš 2019.gada Augstākā tiesa ir pievienojusies Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizētajam Augstāko nacionālo tiesu tīklam (SCN – Superior Courts Network). Augstāko nacionālo tiesu tīkls izveidots 2015.gadā, un tā mērķis ir veicināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas apmaiņu starp nacionālajām augstākajām tiesām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošanu. 2020.gada maijā SCN piedalās 90 tiesas no 40 valstīm.  

Eiropas Savienības tiesu tīkls (Eiropas Savienības Tiesa)

Augstākā tiesa līdzdarbojas 2017.gadā izveidotajā Eiropas Savienības tiesu tīklā (RJUE - Réseau judiciaire de l’Union européenne). Sadarbības tīkls darbojas kopējā iekštīklā, kurā notiek apmaiņa ar juridisko informāciju par Eiropas Savienības Tiesas un nacionālo tiesu aktualitātēm Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jautājumos.