• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Plēnuma lēmumi

2022.gads

18.02.2022. Nr.2. Par likumdevēja varas un tiesu varas attiecībām un tiesneša neatkarību

18.02.2022. Nr.1. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

2021.gads

09.12.2021. Nr.2. Par tiesību uz taisnīgu tiesu un vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšanu saistībā ar tiesu darba digitalizāciju

19.04.2021. Nr.1. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

2020.gads

11.09.2020. Nr.7. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

11.09.2020. Nr.6. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

11.09.2020. Nr.5. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

11.09.2020. Nr.4. Par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

11.09.2020. Nr.3. Par Tieslietu padomes locekļa ievēlēšanu

20.04.2020. Nr.2. Par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

20.04.2020. Nr.1. Par kandidāta izvirzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

2019.gads

18.10.2019. Nr.2. Par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanu

08.04.2019. Nr.1. Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

2018.gads

09.2018. Nr.7. Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāra ievēlēšanu

10.09.2018. Nr.6. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu

10.09.2018. Nr.5. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

10.09.2018. Nr.4. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu

10.09.2018. Nr.3. Par Tieslietu padomes locekļa ievēlēšanu

10.09.2018. Nr.2. Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

10.09.2018. Nr.1. Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

2017.gads

14.12.2017. Nr.3. Par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

14.12.2017. Nr.2. Par grozījumu izdarīšanu Augstākās tiesas plēnuma reglamentā

03.03.2017. Nr.1. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

2016.gads

14.11.2016. Nr.3. Par kandidāta izvirzīšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam

22.04.2016. Nr.2 Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

22.04.2016. Nr.1. Par Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ievēelēšanu

2015. gads

04.09.2015. Nr.11. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu

04.09.2015. Nr.10.  Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

04.09.2015. Nr.9. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

04.09.2015. Nr.8. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

15.06.2015. Nr.7. Par Civillietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

15.06.2015. Nr.6. Par Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ievēlēšanu

24.04.2015. Nr.5. Par kandidāta izvirzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

06.03.2015. Nr.4. Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāra ievēlēšanu

06.03.2015. Nr.3. Par Centrālās Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

06.03.2015. Nr.2. Par tiesnešu skaita pārdali Augstākās tiesas departamentos

06.03.2015. Nr.1. Par Disciplinārtiesas kompetenci

2014.gads

15.09.2014. Nr.6. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

15.09.2014. Nr.5. Par Tieslietu padomes locekļa ievēlēšanu

21.02.2014. Nr.4. Par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja ievēlēšanu

21.02.2014. Nr.3. Par kasācijas instances nosaukumu

21.02.2014. Nr.2. Par kandidāta izvirzīšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam

21.02.2014. Nr.1. Par Augstākās tiesas plēnuma reglamenta apstiprināšanu

2012.gads

22.12.2012. Par Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas ievēlēšanu

16.03.2012. Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāra ievēlēšanu

16.03.2012. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

16.03.2012. Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

16.03.2012. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

2011.gads

02.05.2011. Par Augstākās tiesas plēnuma reglamenta apstiprināšanu

02.05.2011. Par Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

02.05.2011. Par Disciplinārtiesas locekļa ievēlēšanu

02.05.2011. Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

02.05.2011. Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

2010.gads

30.08.2010. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu

30.08.2010. Par Disciplinārtiesas locekļu ievēlēšanu

30.08.2010. Par Tieslietu padomes locekļa ievēlēšanu

30.08.2010. Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

30.08.2010. Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

30.08.2010. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ievēlēšanu

30.08.2010. Par Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

2009.gads

08.10.2009. Par Augstākās tiesas budžeta veidošanas principiem

05.10.2009. Par Pētera Dzalbes ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli

05.10.2009. Par Gunāra Aigara ievēlēšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku

05.10.2009. Par Pāvela Gruziņa ievēlēšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku

26.02.2009. Par Ervīna Kušķa ievēlēšanu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju

26.02.2009. Par Ināras Gardas ievēlēšanu par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri

2008.gads

09.05.2008. Par kandidāta izvirzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

03.03.2008. Par Kalvja Torgāna apstiprināšanu par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru

03.03.2008. Par Rudītes Vīdušas apstiprināšanu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori

01.02.2008. Par Jāņa Neimaņa apstiprināšanu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru

2007.gads

27.12.2007. Par Veronikas Krūmiņas ievēlēšanu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju

27.12.2007. Par Andreja Lepses apstiprināšanu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi

27.12.2007. Par Anitas Poļakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi

19.12.2007. Par ētikas normu pārkāpumiem tiesnešu rīcībā

23.11.2007. Par Ivara Bičkoviča ievēlēšanu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju

16.10.2007. Par Intas Laukas apstiprināšanu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi

17.09.2007. Par darba grupas izveidošanu

17.09.2007. Par Valerijana Jonikāna apstiprināšanu par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru un ievēlēšanu par šī departamenta priekšsēdētāju

06.03.2007. Par V. Eilandes ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli

09.02.2007. Par Aivara Keiša apstiprināšanu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi

19.01.2007. Par Skaidrītes Lodziņas apstiprināšanu par Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatori

2006.gads

28.12.2006. Par Anitas Čerņavskas apstiprināšanu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi

06.10.2006. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta ieteikšanu

10.02.2006. Par Daces Mitas apstiprināšanu par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori

10.02.2006. Par Augstākās tiesas plēnuma reglamenta apstiprināšanu

2005.gads

24.10.2005. Par Civillietu tiesu palātas tiesneses apstiprināšanu

03.10.2005. Par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja ievēlēšanu

10.06.2005. Par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora un Senāta Civillietu departamenta senatora apstiprināšanu

25.04.2005. Par Krimināllietu tiesu palātas tiesneses, Civillietu tiesu palātas tiesneses un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores apstiprināšanu

02.02.2005. Par Senāta Krimināllietu departamenta senatora apstiprināšanu

2004.gads

17.05.2004. Par Senāta Krimināllietu departamenta senatora apstiprināšanu

06.02.2004. Par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru apstiprināšanu un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu

06.02.2004. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta ieteikšanu