• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Administratīvo tiesu 5 gadi

Konferences norises laiks un vieta

2009.gada 27.marts Latvijas Universitātes Lielā aula

Konferences rīkotāji

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments

Konferences programma 

Skatīt šeit

 

KONFERENCES UZRUNAS

 

PIRMĀ SESIJA

Vada senators Andris GUĻĀNS

Administratīvo tiesu pirmie pieci gadi (Prezentācija)

 • Veronika KRŪMIŅA, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Administratīvais process Eiropas Cilvēktiesību konvencijas gaismā un ECT judikatūra integritātes un privātuma jautājumos

 • Ineta ZIEMELE, PhD (Cantab.), Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, Rīgas Juridiskās augstskolas viesprofesore

Vispārīgais administratīvais akts (tēzes) (Prezentācija)

 • Jautrīte BRIEDE, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore

Publisko tiesību līgumi (tēzes) (Prezentācija)

 • Jānis NEIMANIS, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators

Administratīvais process valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijā un atsavināšanā (tēzes)

 • Viktors ŠADINOVS, konsultāciju sabiedrības “Padoms”, SIA juriskonsults

Administratīvā procesa attiecināmība (tēzes) (Prezentācija)

 • Arvīds DRAVNIEKS, Publisko tiesību institūta direktors
   

OTRĀ SESIJA

Vada senatore Jautrīte BRIEDE

Tiesvedība administratīvā pārkāpuma lietā (Prezentācija)

 • Modris ŽEIVOTS, Latvijas Policijas akadēmijas Kvalitātes vadības un kontroles nodaļas vadītājs

Sapulču, gājienu un piketu normatīvais regulējums (Prezentācija)

 • Jānis PLEPS, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

Labas pārvaldības principa konkretizācija administratīvajās lietās

 • Anita KOVAĻEVSKA, Latvijas Universitātes doktorante

Lietu piekritība administratīvajai tiesai (tēzes) (Prezentācija)

 • Edvīns DANOVSKIS, zvērinātu advokātu biroja “Raidla, Lejiņš & Norcous” jurists

Pilnvara un pilnvarojums administratīvajā procesā (tēzes) (Prezentācija)

 • Māris RUĶERS, Latvijas Universitātes doktorants

Publikācijas