• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Skolām

Atpakaļ uz skolu 

  • Par tikšanās iespējām un organizēšanu sazināties ar Komunikācijas nodaļu: tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv

Latvijas simtgades gadā Augstākā tiesa sāka akciju “Atpakaļ uz skolu”, aicinot tiesnešus doties uz savām skolām, lai runātu ar bērniem un jauniešiem par valsti, tās uzbūvi, tiesas vietu un tiesneša lomu valsts dzīvē.

Šī iespēja – aicināt tiesnešus uz skolām, kurās mācījušies, – turpinās. Augstākās tiesas tiesneši un arī darbinieki atsauksies skolu aicinājumam.

Ekskursijas Augstākajā tiesā un Tiesu pilī 

Senatoru stundas 

  • Senatoru stundas jāpiesaka, laiks un programma jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv

Papildus ekskursijai Augstākajā tiesā vidusskolas klasēm tiek piedāvātas Senatoru stundas – Senāta departamentu senatoru vadītas lekcijas tiesību zinību pamatos.

Tiesību zinību stundā skolēni iepazīsies ar:

Latvijas tiesību un tiesu sistēmu;

Augstākās tiesas vietu un lomu šajā sistēmā;

tiesību veidiem – civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām – un atšķirībām šo lietu izskatīšanā tiesā;

tiesu sistēmai piederīgajām profesijām;

tiesneša amatu un tiesneša darbu;

skolēnu tiesībām un pienākumiem;

citiem skolēnus interesējošiem jautājumiem.

Skolēniem ir iespēja saņemt atbildes uz visdažādākajiem ar tiesneša darbu saistītiem jautājumiem. Senatoru stundas notiek īstā tiesas zālē un tās vada senators tiesneša amata tērpā – tā visuzskatāmāk var iepazīties ar tiesas procesu.

Senatoru stundas Augstākajā tiesā organizētas ne tikai skolēnu klasēm, bet arī sociālo zinību skolotājiem.

Ēnu diena 

  • Augstākās tiesas piedāvātās vakances ēnu dienai meklēt www.enudiena.lv.

Augstākā tiesa atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, ko Latvijā rīko organizācija Junior Achievement - Latvia.

Ļaujot ieskatīties Augstākās tiesas senatoru un tiesas darbinieku darba ikdienā, Augstākā tiesa palīdz paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Aicinājumu būt par „ēnām” Augstākās tiesas tiesnešiem, tiesnešu palīgiem vai citiem darbiniekiem saņem tie vidusskolēni, kuru pamatojumos ir jūtama patiesa interese nākotni saistīt ar jurista un tiesneša profesiju.

Karjeras nedēļa 

  • Karjeras dienas laiks un programma jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv

Augstākā tiesa atbalsta skolas arī Karjeras nedēļā. Skolēni, kam interesē jurista profesija un tiesneša amats, var apmeklēt Augstāko tiesu un tikties ar tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, noklausīties tiesību pamatu stundu, doties ekskursijā uz tiesas muzeju un pa Tiesu pili.