• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Disciplinārtiesas lēmumi

Disciplinārtiesas lēmumu pārskats un klasifikatori 

(Skatīt šeit - Word dokuments)

  • Pārskatā sistematizēti Disciplinārtiesas lēmumi un apkopotas tajos paustās atziņas.

  • Lēmumi sakārtoti hronoloģiskā secībā, katram dodot nosaukumu, kas atklāj disciplinārpārkāpuma būtību, un izveidojot „kartiņu”, kurā ietverta informācija par pārsūdzēto lēmumu un Disciplinārtiesas lēmumu. Katram lēmumam norādīti atslēgvārdi, galvenās lēmuma atziņas, avoti, uz ko Disciplinārtiesa atsaukusies lēmuma motīvu daļā, un tiesību normas, uz kurām lēmums balstīts.

  • Visa informācija arī sistematizēta triju veidu klasifikatoros: 1) Pēc pārsūdzētā lēmuma veida; 2) Pēc piemērotajām tiesību normām; 3) Pēc atslēgvārdiem.

  • Lēmumi ir anonimizēti.

Disciplinārtiesas lēmumu saraksts

  • Sarakstā informācija par visiem Disciplinārtiesas lēmumiem kopš tās izveidošanas. Neanonimizēti lēmumi (kuros nav aizsegts pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds) gadu pēc lēmuma pieņemšanas tiek dzēsti. Anonimizēti lēmumi netiek dzēsti.

Datums

Lietas numurs

Būtība

Rezultāts

01.11.2021.

DT-7/2021

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu nevirzīt tiesneses kandidatūru apstiprināšanai Tieslietu padomē

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atcelts un materiāli nosūtīti atkārtotai izskatīšanai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā

Lēmums 

04.10.2021.

DT-6/2021

Par ģenerālprokurora pavēli par prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības

Ģenerālprokurora pavēle atcelta daļā. Daļā pavēle atstāta negrozīta, prokurora sūdzība šajā daļā noraidīta

Lēmums

05.07.2021

DT-5/2021

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru atteikts sniegt pozitīvu atzinumu pārcelšanai apgabaltiesas tiesneša amatā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atcelts un materiāli nosūtīti atkārtotai izskatīšanai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā

Lēmums

18.06.2021

DT-2/2021

Par ģenerālprokurora pavēli par prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības

Ģenerālprokurora pavēle atcelta daļā un disciplinārlieta šajā daļā izbeigta; grozīts piemērotais disciplinārsods

Lēmums

07.06.2021.

DT-4/2021

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

24.05.2021.

DT-3/2021

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar ko tiesnesei uzlikts disciplinārsods - amatalgas samazināšana

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums   Neanonimizēts

21.01.2021. 

DT-1/2021

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar ko tiesnesei uzlikts disciplinārsods - amatalagas samazināšana 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums   

07.12.2020.

DT-4/2020

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

01.10.2020.

DT-3/2020

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneša profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums 

13.05.2020.

DT-2/2020

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar ko tiesnesei uzlikts disciplinārsods - amatalagas samazināšana un noteikta profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums grozīts daļā par disciplinārsodu, uzlikot disciplinārsodu - rājienu, daļā par profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu lēmums atstāts negrozīts

Lēmums    

21.02.2020.

DT-1/2020

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesim uzlikts disciplinārsods - piezīme

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums    

05.07.2019.

DT-6/2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums    

19.06.2019.

DT-5/2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums    

16.05.2019.

DT-4/2019

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneša profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums

29.03.2019.

DT-3/2019

Par ģenerālprokurora pavēli par prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības

Ģenerālprokurora pavēle atstāta negrozīta, prokurora sūdzība noraidīta

Lēmums    

15.02.2019.

DT-2/2019

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par administratīvo pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses un viņas pārstāvja sūdzība noraidīta

Lēmums    

08.02.2019.

DT-1/2019

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

27.04.2017.

DT-2/2017

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesi uzlikts disciplinārsods - piezīme

(par rupju nolaidību lietas izskatīšanā)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

Tiesneša A.Strupiša atsevišķās domas

19.01.2017.

DT-1/2017

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā)

Tiesnešu diciplinārkolēģijas lēmums atcelts daļā, disciplinārlietu šajā daļā izbeidzot. Grozīts  lēmums daļā  par uzlikto sodu, tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

Lēmums

11.05.2015.

DT-6/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par tīšu likuma pārkāpumu un darba pienākumu nepildīšanu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

11.05.2015.

DT-7/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - piezīme

(par tīšu likuma pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atcelts un disciplinārlieta izbeigta

Lēmums

02.03.2015.

DT-5/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

02.03.2015.

DT-4/2015

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru tiesnesei uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par tīšu likuma pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

02.02.2015.

DT-2/2015

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

19.01.2015.

DT-3/2015

Par tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu ierosināt tiesnesi atcelt no amata

(par tiesas apsriedes noslēpuma pārkāpšanu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums grozīts, uzliekot diciplinārsodu - rājienu

Lēmums

08.01.2015.

DT-1/2015

Par tiesnešu disciplinārkolēģija lēmumu, ar kuru tiesnesim uzlikts disciplinārsods - rājiens

(par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un par necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atcelts daļā par Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 3.punkta pārkāpumu un šajā daļā disciplinārlieta izbeigta; pārējā daļā lēmums atstāts negrozīts

Lēmums

22.09.2014.

DT-1/2014

Par ģenerālprokurora pavēli par prokurora saukšanu pie disciplinārās atbildības

Ģenerālprokurora pavēle grozīta daļā un disciplinārlieta šajā daļā izbeigta

Lēmums

30.09.2013.

DT-2/2013

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu, ar kuru tiesneses profesionālā darbība novērtēta negatīvi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmums atcelts un materiāli nosūtīti atkārtotai izskatīšanai

Lēmums

04.04.2013.

DT-1/2013

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru uzlikts disciplinārsods – rājiens

(par Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneses sūdzība noraidīta

Lēmums

07.12.2012.

DT-2/2012

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par darba pienākumu nepildīšanu)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums

06.09.2012.

DT-1/2012

Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts tiesnesi atcelt no amata

(par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā)

Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums atstāts negrozīts, tiesneša sūdzība noraidīta

Lēmums