Senāta Krimināllietu departaments 7.aprīlī, izvērtējot prokurora kasācijas protestu un apsūdzētā aizstāves iesniegto kasācijas sūdzību, nolēma atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā apsūdzībā par nacionālā naida kurināšanu. Senāts atzina, ka kasācijas protests un sūdzība iesniegta ar mērķi panākt apelācijas instances tiesas nolēmuma atcelšanu nevis juridisku, bet faktisku iemeslu dēļ. 

Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2021.gada 8.septembra spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu viņam celtajā apsūdzībā par Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Apsūdzētais sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz 10 mēnešiem un ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem.

Senāts lēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa ir vērtējusi apsūdzētajam ar pirmās instances tiesas spriedumu noteiktā soda pamatotību kontekstā ar attiecīgo noziedzīgo nodarījumu, kura izdarīšanā apsūdzētais atzīts par vainīgu. Tiesa atzinusi par iespējamu apsūdzēto notiesāt nosacīti un pamatojusi, kādēļ tā ieguvusi pārliecību, ka apsūdzētais, sodu neizciešot, turpmāk likumpārkāpumus neizdarīs.

Turklāt pretēji kasācijas sūdzībā norādītajam apelācijas instances tiesa, atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem, ir atzinusi, ka ,,pati par sevi valsts varas un valdošās politikas kritizēšana, nav atzīstama par nacionālā naida izraisīšanu. Taču vienlaikus tiesa ir atzinusi, ka apsūdzētais 2015.gada februārī un martā savā Facebook profilā ievietojis tekstus, no kuriem izriet, ka latviešu tautas cilvēki ir negatīvi noskaņoti pret krievu, ebreju un citu tautību cilvēkiem, kas dzīvo vai uzturas Latvijā, ka latviešu tautai piederīgie atbalsta nacismu, ka latviešu, lietuviešu un igauņu tautības cilvēki dēļ savas etniskās piederības ir bīstami citiem sabiedrības locekļiem, ka latviešu tautības cilvēki dēļ savas nacionālās piederības neciena citu tautību cilvēkus, ka amerikāņu karavīri ir personas, kas tiecas pazemot citus un tiem ir tendence izdarīt noziedzīgus nodarījumus, ir vērsti uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu”.

Senāta lēmums. Lieta SKK-245/2022 (11840001615)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv