• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 14. aprīlis, 2022.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 22.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 5. aprīlis, 2022.
Senāts: administratīvajā lietā par pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības rīkotu publisku iepirkumu atbildētāja ir konkrētā kapitālsabiedrība
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Senāts: mikrouzņēmuma darbiniekam atvieglojumi par apgādībā esošām personām nav piemērojami attiecībā uz visiem personas ienākumiem
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē tiesības saņemt izdienas pabalstu, ja persona bijusi atstādināta no amata pienākumu izpildes
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2022.
Par izskatāmām lietām no 28.marta līdz 1.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2022.
Stājas spēkā spriedums lietā par atteikumu piešķirt kompensācijas maksājumu Natura 2000 teritorijā
Administratīvo lietu departamentā 21. marts, 2022.
Atstāj spēkā VID lēmumu par nepamatotu 0 procentu likmes piemērošanu jaunu transportlīdzekļu piegādēm
Administratīvo lietu departamentā 11. marts, 2022.
Par izskatāmām lietām no 14. līdz 18.martam
Administratīvo lietu departamentā 9. marts, 2022.
Atstāj negrozītu lēmumu nenoteikt pagaidu aizsardzību pieteikumā par pienākumu vakcinēties pret Covid-19
Administratīvo lietu departamentā 4. marts, 2022.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.martam