• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2021.
Stājas spēkā spriedums, atceļot pašvaldības lēmumu, ar kuru tiek ierobežotas personu tiesības izmantot īpašumu
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Norādot, ka lēmuma, ar kuru izšķirts civiltiesisks strīds starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, pieņemšana ultra vires nerada pamatu lietu izskatīt administratīvā procesa kārtībā, Senāts izbeidz tiesvedību administratīvajā lietā
Administratīvo lietu departamentā 16. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 8. aprīlis, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē izsniegtā būvatļauja viesu nama būvniecībai Jūrmalā
Administratīvo lietu departamentā 6. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par kompensācijas aprēķinu Rīgas cirka ēku bijušo īpašnieku mantiniecēm
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par pieteicējas noņemšanu no militārā dienesta uzskaites veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ
Administratīvo lietu departamentā 30. marts, 2021.
Atzīst par prettiesisku Rīgas domes lēmumu liegt iepazīties ar būvprojektiem izpētes nolūkos
Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2021.
Par izskatāmām lietām no 29.marta līdz 1.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 25. marts, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāskata lieta, lai nodrošinātu pieteicējas tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā
Administratīvo lietu departamentā 23. marts, 2021.
Senāts noraida pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu