Turpmāk Tieslietu padomes aktualitātēm var sekot līdzi arī jaunizveidotajā Tieslietu padomes Twitter kontā – @Tiesl_padome.

Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.–2025.gadam rīcības virziens un 2022.gada darbības rīcības plāns paredz stiprināt komunikāciju ar sabiedrību. Tādējādi, paplašinot Tieslietu padomes komunikācijas kanālus, sabiedrībai un tiesu varas pārstāvjiem ir iespēja saņemt regulāru un aktuālu informāciju par Tieslietu padomes lēmumiem arī sociālo tīklu platformā Twitter.

Tieslietu padomes Twitter profila links https://twitter.com/Tiesl_padome.

 

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380