Vēlot veiksmi tiesneša amatā 11 jaunajiem tiesnešiem, Augstākās tiesas priekšsēdētājs viņus aicināja vienmēr atcerēties, ka tiesnesis nav darbinieks. Tiesnesis ir konstitucionāla ranga amatpersona, kura pa tiešo realizē Satversmes 92.pantu – ikviena tiesības uz taisnīgu tiesu.

Par tiesneša amata īpašo misiju un tās izaicinājumiem 21.gadsimtā bija Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša lekcija, sākot jauno tiesnešu mācību ciklu. Tā nebija tikai lekcija, bet kas vairāk – iedvesmojoša profesionāļa saruna ar jaunajiem kolēģiem par lietām, kas turpmāk būs viņu ikdiena.

Runājot par tiesneša amata pienākumiem, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja, ka tas ir arī aktīva dalība tiesnešu pašpārvaldē. Tas nav sabiedrisks papildpienākums, bet daļa no tiesneša tiešajiem amata pienākumiem! – uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Likums noteic šo funkciju – tiesnešiem pašiem atbildēt par kvalifikāciju, disciplīnu un ētiku. Ja pašpārvalde efektīvi neveiks šo funkciju, to mēģinās darīt citi, un tiesneša neatkarība būs apdraudēta.

Jauno tiesnešu mācību programma ir ievadmācība jaunajiem tiesnešiem, lai sagatavotu patstāvīgam tiesneša darbam. Programmu īsteno Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar pieredzējušiem tiesnešiem un dažādu nozaru vadošajiem profesionāļiem.

Nodarbības jaunajiem tiesnešiem vadīs arī Augstākās tiesas senatori Anita Poļakova, Sandra Kaija, Ieva Višķere, Anita Kovaļevska, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Senāta departamentu padomnieki Oskars Kulmanis, Rihards Gulbis un Reinis Odiņš.

Aprīlī un maijā notiek intensīvais apmācību kurss, kura laikā jaunie tiesneši nepildīs savus tiešos amata pienākumus. Papildu mācības un atbalsta pasākumi tiks rīkoti arī vēlāk, ņemot vērā jauno tiesnešu iegūto prakstisko darba pieredzi un identificētās papildu mācību vajadzības un tēmas.

Programmas dalībnieki ir 11 jaunie tiesneši: viens administratīvo lietu, četri krimināllietu un seši civillietu tiesneši. Vairums no viņiem jau iepriekš strādājuši tiesā kā tiesnešu palīgi, bet divi iepriekš bijuši zvērināti advokāti. Priecājamies, ka pieci no jaunajiem tiesnešiem ir bijušie tiesnešu palīgi Senātā!

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211