Augstākās tiesas priekšsēdētājam 28.augustā tiekoties ar Latvijas tiesnešu biedrības valdi, apspriesti tiesu sistēmas globālie jautājumi, kā vienu no pamatpostulātiem akcentējot tiesneša lomu šodienas sabiedrībā.

“Sabiedrība attīstās, un tiesai ir jāattīstās līdzi. Mainās arī izpratne par tiesvedības procesu. Līdz ar to tiesneša loma šodien būtiski atšķiras no tās, kura bija 20–30 gadus atpakaļ,” norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Lai celtu tiesas efektivitāti un sabiedrības uzticēšanos, ir jāmaina procesa vadības principi, pārejot no tiesneša-klausītāja uz tiesnesi-procesa vadītāju. Augstākās tiesas priekšsēdētāja viedoklis, ka tas panākams galvenokārt apmācības un tiesnešu atlases ceļā, bet, ja tas nestrādās, tad ar likuma grozījumiem.

“Tiesnesim jāmainās arī tajā ziņā, ka viņš vairs nevar noslēpties aiz mantijas un formālās autoritātes. Tiesneša darbībai, tai skaitā spriedumiem, ir jābūt saprotamiem. Sabiedrības un mediju pieprasītā komunikācija var tiesnešiem radīt diskomfortu, un tas varētu būt Tiesnešu biedrības uzdevums – palīdzēt šiem kolēģiem šo diskomfortu pārvarēt,” aicina Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Priekšsēdētājs informēja Tiesnešu biedrības valdi par tuvākajiem Augstākās tiesas un Tieslietu padomes plāniem, kā arī par progresu pārrunās ar Valsts kanceleju tiesnešu amata atlīdzības jautājuma sakārtošanā atbilstoši Satversmes tiesas spriedumiem.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211