Piektdien, 11.septembrī, Augstākās tiesas plēnumā senatori vēlēs Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju, Tieslietu padomes locekli un Disciplinārtiesas locekļus.

Tā kā iepriekšējais Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs kļuvis par Augstākās tiesas priekšsēdētāju, Civillietu departamentam vajadzīgs jauns priekšsēdētājs, ko senatori vēlēs 11.septembra plēnumā.

Aigars Strupišs bija arī Augstākās tiesas plēnuma vēlēts Tieslietu padomes loceklis. Līdz ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu viņš ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, un Augstākās tiesas plēnumam jāievēl cits pārstāvis Tieslietu padomē.

Plēnumā arī trīs Disciplinārtiesas locekļu vēlēšanas, jo senatoriem Ļubovai Kušnirei, Anitai Poļakovai un Andrim Guļānam beidzas piecu gadu pilnvaru termiņš šajā amatā. Disciplinārtiesā jāievēl viens senators no Civillietu departamenta, viens no Krimināllietu departamenta un viens no Administratīvo lietu departamenta.

Augstākās tiesas plēnums notiks klātienē, ievērojot Covid situācijā noteiktos piesardzības pasākumus. Sākums plkst.10.00.

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtības projekts

Mediju līdzdalība plēnumā klātienē nebūs iespējama, taču žurnālistiem, kas vēlēsies sekot plēnuma gaitai, tiks nosūtīta saite tiešraidei. Medijiem jāpiesakās Komunikācijas nodaļā līdz piektdienas, 11.septembra, plkst.09.00. Telefons 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211