Pēc ilgāka pārtraukuma, kas bija saistīts ar ierobežojumiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību, šodien, 12.aprīlī Augstākajā tiesā atkal notika izglītojoša tiesību zinību stunda. Tajā piedalījās vairāk nekā 60 klausītāju – Rīgas Juridiskās koledžas Tiesību zinātņu studenti, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Gulbenes novada vidusskolas Jauno juristu skolas dalībnieki. Lekciju vadīja Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, senatore Veronika Krūmiņa.

Tiesnese pastāstīja klātesošajiem par varas sadalījumu Latvijā un analizēja, kas un kā nodrošina tiesu varu un tiesnešu neatkarību. Tāpat senatore stāstīja par Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmu - instancēm un tiesnešiem, lietu veidiem, par tiesu sistēmai piederīgām amatpersonām - prokuroriem, advokātiem, notāriem un tiesu izpildītājiem, kā arī tiesām, kas nav piederīgas tiesu sistēmai - šķīrējtiesām un bāriņtiesām.

Tiesnese aicināja klātesošos piedalīties dažādu juridisku strīdu risināšanā, piemēram, noskaidrojot viedokli, vai būtu samērīgi izslēgt skolēnu no skolas, ja viņš ir apsaukājis skolotāju, vai arī, vai varētu ļaut adoptēt bērnu cilvēkam, kurš savulaik bijis notiesāts par vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu. Skolēni un studenti atzina – lai pieņemtu lēmumu, būtiska ir papildu informācija, piemēram, vai tas ir bijis skolēna vienīgais pārkāpums, vai adoptētājs izdarījis vēl kādu noziedzīgu nodarījumu, kad tas noticis, utt.

Noslēgumā studentiem un skolēniem bija iespēja apmeklēt Augstākās tiesas muzeju un doties nelielā ekskursijā pa Tiesu pili, apskatīt vēsturisko virsprokurora kabinetu, kur tagad izvietota tiesas Lasītava, apmeklēt krimināllietu zāli.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, Augstākā tiesa atkal piedāvā gan ekskursijas, gan iespēju piedalīties senatoru vadītās tiesību zinību stundās. Laikus jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396 vai 28652211.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv