Augstākā tiesa uzsāk īstenot projektu “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā”. Augstākās tiesas Administrācijas un Tiesu administrācijas kopīgi veidotais projekta pieteikums ir guvis atbalstu Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības grantu projektu konkursā.

Projekta mērķis ir dalīties ar Ukrainas Augstākās tiesas un Ukrainas Valsts tiesu administrācijas kolēģiem e-risinājumu pielietošanas pieredzē tiesu darba un procesu pārvaldē COVID-19 krīzes laikā, īpaši izceļot tādas tēmas kā e-vēlēšanu rīkošana, darba laika uzskaite un tiesas darba organizēšana krīzes apstākļos.

Projektā paredzētas vairākas aktivitātes. Septembra beigās notiks Augstākās tiesas organizēts tiešsaistes seminārs Ukrainas tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kurā Latvijas Augstākās tiesas tiesneši un Administrācijas darbinieki dalīsies pieredzē par to, kā tiesas darbs un tiesvedības process organizēts COVID-19 krīzes laikā. Savukārt oktobrī un novembrī paredzēta Ukrainas kolēģu vizīte Latvijā, kā arī Latvijas ekspertu vizīte Ukrainā, ja šādas vizītes būs iespējamas epidemioloģisko apstākļu dēļ.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020. gadā no attīstības sadarbības budžeta

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts:janis.supe@at.gov.lv