Turpinot sadarbību ar Latvijas augstskolu juridiskajām fakultātēm, 12.novembrī Augstākās tiesas pārstāvji vadīja attālinātu semināru Zoom platformā Rīgas Stradiņa universitātes studentiem un mācībspēkiem. Semināra darba kārtība tika veidota atbilstoši universitātes pieteiktajām tēmām. Attālinātajā seminārā piedalījās 47 dalībnieki.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane klausītājiem stāstīja par Augstāko tiesu, Senāta kompetenci, departamentu un nodaļu darbu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu, īpaši uzsverot vienotas tiesu prakses izveides un piemērošanas nozīmīgumu. Lai studenti un pasniedzēji varētu labāk orientēties Augstākās tiesas mājaslapā esošajā judikatūras nolēmumu arhīvā un izmantot šo resursu saviem pētniecības darbiem, Augstākās tiesas pārstāve pastāstīja par klasifikatoriem, meklēšanas un informācijas atlasīšanas iespējām. Klausītājus interesēja, cik seni nolēmumi ir atrodami gan Augstākās tiesas mājaslapā, gan tiesu portālā.

Studenti bija izteikuši interesi uzzināt vairāk par Tieslietu padomes darbu, tāpēc Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane izstāstīja par padomes veidošanu, funkcijām un aktuālākajiem jautājumiem, kuri Tieslietu padomes dienaskārtībā ir šobrīd.

Disciplinārtiesas priekšsēdētāja, senatore Ināra Garda, pastāstīja par Disciplinārtiesas darbu, par to, kādi lēmumi ir pārsūdzami Disciplinārtiesā. Klausītāji interesējās par to, vai arī prokurori izmanto iespēju pārsūdzēt viņiem nelabvēlīgos lēmumus, vai ir bijuši gadījumi, kad Disciplinārtiesā sūdzība par kādu tiesnesi nonāk atkārtoti.

Iepriekš Rīgas Stradiņa universitātes studenti Augstāko tiesu apmeklēja pērn oktobrī, kad tikšanās notika Tiesu pilī. Lai arī neierastā situācijā šobrīd spēkā esošo COVID-19 ierobežojumu dēļ, tomēr arī šodienas pasākuma dalībnieki atzina attālināto semināru par ļoti noderīgu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv