• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 1. Basic Provisions of Criminal Procedure (Sections 1-5)

2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[O]/2021

Pierādījumu pieļaujamības izvērtēšana jāveic atbilstoši tai kriminālprocesa tiesību normai, kura bija spēkā procesuālās darbības izdarīšanas brīdī. Ja attiecīgā kriminālprocesa tiesību norma tiek grozīta, procesuālā darbība, kas veikta iepriekš, nezaudē savu spēku.

Download

21.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-99/2016

Interpretējot nacionālos tiesību aktus, kuros ietvertas Eiropas Savienības tiesību normas, ir jāņem vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.

Download

17.05.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-296/2006

Nepiedzenot no notiesātās personas visu kaitējuma apmēru uzreiz, bet sadalot tā atmaksu ikmēneša daļās, tiesa ir pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 1.pantā ietverto krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma principu, kā arī Kriminālprocesa likuma 22.pantā ietverto principu par cietušā tiesībām uz kompensāciju par radīto kaitējumu.

Download

27.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-32/2006

Download