• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter VIII[1]. Coercive Measures Applicable to Legal Persons

27.01.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-90/2021

1. Tiesa, atzīstot par likumīgu un pamatotu starp prokuroru un juridiskās personas pārstāvi noslēgto vienošanos, apstiprinot to, bet nosakot citu, vienošanās protokolā nenorādītu piespiedu ietekmēšanas līdzekli, pārkāpj vienošanās procesa būtību. 2. Spriedumu vienošanās procesā, kura ietvaros noslēgta vienošanās gan ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu, gan ar juridiskās personas pārstāvi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu, var lūgt atcelt tikai pilnībā.

Download

14.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-6/2016

Ja, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskai personai, tiesa nolēmumā neizlemj un nepamato juridiskās personas ieinteresētību katra atsevišķa noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tad nav ievēroti Kriminālprocesa likuma 440. un 548.panta nosacījumi.

Download