• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter VII. Special Nature of Criminal Liability of Minors

11.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-94/2016

Par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem brīvības atņemšanas sods nav piemērojams personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas.

Download

09.05.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-J-364/2014

Krimināllikuma 65.panta pirmajā daļā 2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā ir paplašināts nepilngadīgajiem piemērojamo sodu loks, tādējādi, ievērojot Krimināllikuma 5.panta pirmo daļu, atzīstams, ka šis likums ir apsūdzētajiem nelabvēlīgāks, tādēļ tam nav atpakaļejoša spēka.

Download

25.10.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-634/2012

Krimināllikuma 65.panta piektās daļas normas labvēlīgie nosacījumi nav attiecināmi uz visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus persona izdarījusi pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, bet vienīgi uz kriminālpārkāpumiem.

Download

26.07.2012. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-487/2012

Tā kā atbilstoši Krimināllikuma 7.panta trešajai daļai Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir mazāk smags noziegums, tad, ievērojot Krimināllikuma 65.panta otro daļu, brīvības atņemšanas sods personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai, nav piemērojams.

Download

24.03.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-J-190/2009

1. Soda veidi ir noteikti Krimināllikuma 36.pantā, un 51.panta nosacījumi var tikt piemēroti tikai Krimināllikuma 36.pantā paredzēto sodu noteikšanai pēc vairākiem spriedumiem. 2. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nosaka speciāls likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” un tas nav uzskatāms par sodu, līdz ar to arī Krimināllikuma 51.panta piemērošana uz to nav attiecināma.

Download