• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter XVII. Criminal Offences against Family and Minors

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[H]/2019 Cruelty and violence against a minor; Inadmissibility of recovery from the accused the remuneration for the work of the interpreter

Download

2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[K]/2019 Vardarbīga apiešanās ar nepilngadīgo, kas paredzēta Krimināllikuma 174.pantā, var izpausties kā vecāku nolaidīga rīcība, nepildot bērna uzraudzības pienākumu, ja tās rezultātā nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas.

Download