• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

MIHAILOVS pret Latviju. Nr. 35939/10 – Spriedums (kopsavilkums), 22.01.2013.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība

Lejupielādēt

MIKHEJEVA pret Latviju. Nr.50029/99 – Lēmums, 12.09.2002.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt

ŠIŠKINI pret Latviju. Nr.59727/00 – Lēmums, 08.11.2001.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 4.pants - Verdzības un piespiedu darba aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība

Lejupielādēt

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Lēmums, 23.01.2002.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants + 8.pants / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt

SĻIVENKO un citi pret Latviju. Nr.48321/99 – Spriedums, 09.07.2003.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību / 4.protokols 2.pants - Pārvietošanās brīvība / 4.protokols 3.pants - Pilsoņu izraidīšanas aizliegums / 4.protokols 4.pants - Ārvalstnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums

Lejupielādēt